רוכשים יקרים – ברכותינו על הצטרפותכם
למשפחת נוף גנים.

לבחירתכם מספר הטבות של מבצע "סופשנה"

  • המבצע לרוכשים אשר חתמו החל מהתאריך 10.11.2019.
  • פרטי המוצרים ו/או השירותים המפורטים מצויים במשרדי החברה ויצורפו כנספח לחוזה לאחר החלטת הרוכשים.
  • החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ועל-פי שיקול דעתה בלבד.
  • לחברה אין אחריות מכל סוג על טיב המוצרים, תקינותם זו תימסר מהספק. ט.ל.ח

וקסלר דיין פרסום-Copyright © 2019 |  Designed by W&D